Gebruiksvoorwaarden

De website ortiga.be en haar inhoud is eigendom van Ortiga. Het is niet toegestaan om de site of onderdelen van de site te gebruiken of te kopiëren zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Ortiga, tenzij voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en mits bronvermelding.

Hoewel we alle informatie op deze site met de nodige zorg behandelen kan het zijn dat bepaalde informatie op de site niet volledig of onjuist is. Ortiga is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites die bereikbaar zijn via een hyperlink vanop deze site. De inhoud van ortiga.be kan wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.

De informatie die op deze site wordt aangeboden en de diensten die verleend worden door Ortiga dienen niet ter vervanging van een raadpleging bij een geneesheer. Indien u een medische behandeling of diagnose nodig hebt dient u contact op te nemen met een geneesheer.
Kruiden en planten dienen altijd met de nodige omzichtigheid behandeld te worden. Bij langdurig gebruik is het aan te raden hierover contact op te nemen met een arts. Gelieve een arts ook altijd mee te delen indien u kruiden gebruikt.

Het gebruik van kruiden of van recepten op ortiga.be is op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. Ortiga sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

Voorwaarden activiteiten.

Activiteiten georganiseerd door Ortiga dienen vooraf betaald te worden via overschrijving. De ontvangst van betaling bevestigt uw inschrijving. Indien een activiteit volzet is kan u zich nog altijd inschrijven op de wachtlijst. Indien er een plaats vrijkomt nemen we dan met u contact op.

We begrijpen dat het kan gebeuren dat u – om eender welke reden – wenst te annuleren. Omdat Ortiga echter ook voorafgaand aan de activiteit kosten dient te maken gelden de volgende regels:

  • Annulatie meer dan 2 weken voor de activiteit: 100% van het inschrijvingsbedrag wordt terug betaald
  • Annulatie meer dan 72u voor de activiteit: 75% van het bedrag wordt terug betaald
  • Annulatie minder dan 72u voor de activiteit: geen terugbetaling

Bemerking: indien we iemand anders vinden om uw plaats in te nemen krijg je altijd een 100% terugbetaling.

Voor activiteiten die georganiseerd worden door een andere partij gelden de regels van de desbetreffende organisator.